Üldkoosolek 2019

EJRTÜ üldkoosolek toimus 17. veebruaril 2019 Tallinnas Eesti kenneliidu saalis asukohaga Alajaama 8. Üldkoosolekul oli esindatud 58 ühingu liiget, neist 34 volitustega. Koosoleku päevakord oli:

1.     Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine

2.     Päevakorra kinnitamine

3.     Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2018. aastal

4.     EJRTÜ 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

5.     Aretustoimkonna tegevuse kokkuvõtte

7.     Juhatuse liikmete valimine. Marika Korka, Marit Altmetsa ja Merje Volti volitused lõppevad.

8.     2019. aasta üritused, toimkondade moodustamine.

9.     Muud teemad

Koosoleku protokolliga saab tutvuda SIIN.

Koosolekule järgnes aasta parimate russellite autasustamine.

Täname kõiki, kes kohale tulid või end volitasid!