Registreerumise vorm

Käesolevaga soovin astuda Eesti Jack Russell'i Terjerite Tõuühingu liikmeks.
Sooviavaldusele alla kirjutades kinnitan, et austan ja pean kinni tõuühingu põhikirjast ning teistest reeglitest. Nõustun, et kõikide minu omanduses olevate koerte tulemusi sh terviseuuringute tulemused, võib avaldada.