AASTA AGILITY JRT

Eesti Jack Russell’i Terjerite Tõuühingu (EJRTÜ) poolt korraldatava aasta
edukaima agilitykoera tiitlile saavad võistelda kõik Jack Russell’i terjerid (JRT), kes on hiljemalt konkursi toimumise aasta lõpuks kantud EST-registrisse, kelle omanik on võistluste ja kogu konkursi toimumise perioodil EJRTÜ liige ning elab konkursi toimumise ajal alaliselt Eestis.

Kõikidel koertel läheb arvesse viis parimat ametliku võistluse tulemust. Eestis toimunud võistluste tulemuste punktid kogub ja kirjutab üles EJRTÜ, neid omanikud saatma ei pea. Väljaspool Eestit toimunud võistlused, mis EJRTÜ punktisüsteemi järgi annavad punkte aasta edukaima agility koera punktiarvestuses, lähevad arvesse vaid siis, kui koera omanik saadab EJRTÜ-le andmed koos hindamislehe või võistlusraamatu koopiaga. Tulemused peavad EJRTÜ-le laekuma punktiarvestust peetavale aastale järgneval aastal välja kuulutatud tähtajaks.

Kui kahel koeral on võrdne arv punkte, siis võrreldakse kõrgemas võistlusklassis saavutatud punktitulemusi.


EJRTÜ autasustab kolme aasta edukamat agility JRT-t võistlusklassides A1, A2 ja A3.


EJRTÜ jätab omale õiguse teha punktisüsteemis muudatusi. Tehes muudatusi, teatab ühing sellest ka oma veebilehel.

Aasta agility JRT valimise punktiarvestus:

Põhipunktid (iga saavutatud tulemus):

 A1A2A3
0-0,99369
1-5,99258
6-10,99147

Lisapunktid iga 0 tulemusega saavutatud võistlusklassis (0 tulemus võrdub raja- ja ajavigadeta tulemus):
I koht 3p.
II koht 2p.
III koht 1p.

EJRTÜ ametliku agility meistrivõistluse tulemuse põhipunktid korrutatakse 2-ga.
Rahvusvaheliste võistluste põhipunktid korrutatakse 1,5-ga.

Back to top