AASTA NÄITUSE JRT

Eesti Jack Russell’i Terjerite Tõuühingu (EJRTÜ) poolt korraldatava aasta edukaima näitusekoera tiitlile saavad võistelda kõik Jack Russell’i terjerid (JRT), kes on hiljemalt konkursi toimumise aasta lõpuks kantud EST-registrisse, kelle omanik on näituste ja konkursi toimumise ajal EJRTÜ liige ning elab konkursi toimumise ajal alaliselt Eestis. 

Kõikidel koertel läheb arvesse neli parimat näitusetulemust. Kohtade punktid lähevad arvesse, kui koer on saanud hinde suurepärane ning kutsikas eriauhinna.

Arvesse lähevad vaid FCI poolt tunnustatud rahvuslikud või rahvusvahelised näitused. Eestis toimunud näituste tulemuste punktid arvestab EJRTÜ, kuid osaleda soovija annab oma osalemissoovist ise perioodi lõpus e-maili teel teada, saates oma koera EST-registri lingi näitusetulemustega. Väljaspool Eestit toimunud näitused, mis EJRTÜ punktisüsteemi järgi annavad punkte aasta edukaima punktiarvestuses, lähevad arvesse vaid siis, kui koera omanik saadab EJRTÜ-le andmed näituse kohta (rahvuslik, rahvusvaheline, rühma, tõu või muu erinäitus) koos kirjelduslehe koopiaga ja saavutatud  tulemustega (hinne, koht jne).

Tulemused peavad EJRTÜ-le laekuma punktiarvestust peetavale aastale järgneval aastal välja kuulutatud tähtajaks.

Võrdse punktiarvu korral on eespool koer, kellel on kõrgemad punktid erinäitustelt, kui ka need on võrdsed, siis rahvusvahelistelt näitustelt ja kui ka need on võrdsed, siis rahvuslikelt näitustelt. Kõikidelt näitustelt võrdse punktisumma kogunud koertel lähevad arvesse kõikide näituste tulemused.

EJRTÜ autasustab kolme aasta edukamat emast ja isast näituse JRT-d, kolme aasta edukamat emast ja isast kutsikat, juuniorit ning veterani, ja aasta edukaimat kasvatajat ning aretuskoera.

EJRTÜ jätab omale õiguse teha punktisüsteemis muudatusi. Tehes muudatusi, teatab ühing sellest ka oma veebilehel.

Aasta edukaima võistlusklassid:

Aasta edukaim kutsikas
Aasta edukaim juunior
Aasta edukaim veteran
Aasta edukaim näituse JRT
Aasta edukaim kasvataja
Aasta edukaim aretuskoer

Aasta edukaim kutsikas, juunior ja veteran

Aasta edukaima kutsika (vanuses 4 – 9 kuud), juuniori (vanuses 9 – 18 kuud) ja veterani (alates 8. eluaastast) valimisel lähevad punktid arvesse, kui koer võistleb vastavalt, kas beebi-,  kutsika-, juuniori- või veteraniklassis. Kohtade punktid lähevad arvesse, kui kutsikas on saanud eriauhinna ning kui juunior ja veteran on saanud hinde suurepärane ja sertifikaadi kandidaadiks.

Aasta edukaim näituse JRT

Aasta edukaima näituse JRT tiitlile kandideerivad: 1) koerad, kes on jõudnud punktikohale, osaledes noorte-, ava-, kasutus- või tšempioniklassis ning olles vähemalt 15 kuud vanad; 2) juuniorid ja veteranid, kes on jõudnud punktikohale PI/PE ning VSP ja TP valikul. Juuniorite ja veteranide vanuseklassi kohapunkte sellisel juhul arvesse ei võeta.

Aasta kasvataja

Konkursile võib esitada EST-registris oleva kenneli, mille omanik elab alaliselt Eestis ja on EJRTÜ liige. Aasta edukaim kasvataja valitakse tema kennelist pärit mitte rohkem kui viie Eestis või väljaspool Eestit elava järglase ametlikus võistlusklassis saadud näitusetulemuste põhjal. Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Arvesse lähevad neli paremat näitusetulemust.

Aasta aretuskoer

Konkursile võib esitada EST-registris oleva koera, kelle omanik elab alaliselt Eestis ja on EJRTÜ liige. Aasta aretuskoer valitakse tema mitte rohkem kui viie Eestis või väljaspool Eestit elava järglase ametlikus võistlusklassis saadud näitusetulemuste põhjal. Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Arvesse lähevad neli paremat näitusetulemust.

Aasta näituse JRT valimise punktijaotus:


Aasta edukaim näituse JRT
Aasta edukaim kutsikas
Aasta edukaim juunior/veteran
Rahvuslik kõikide tõugude näitusTP
6
6
6
VSP
5
5
5
II koht

4
4
III koht

3
3
IV koht

2
2
Pi/Pe II
4

4
Pi/Pe III
3

3
Pi/Pe IV2

2
Pi/Pe V
1

1
RÜP I
6
6
6
RÜP II
5
5
5
RÜP III
4
4
4
RÜP IV
3
3
3
RÜP V
2
2
2
BIS I
10
10
10
BIS II
9
9
9
BIS III
8
8
8
BIS IV
7
7
7
BIS V
6
6
 6

Rahvusvaheline näitus: punktid saadakse, kui rahvusliku näituse vastavad kohapunktid korrutatakse 2-ga ja võitjatiitel annab 2 punkti.
Rühmanäitus: punktid saadakse, kui rahvusliku näituse vastavad kohapunktid korrutatakse 2-ga.
Mitme tõu erinäitus: punktid saadakse, kui rahvusliku näituse vastavad kohapunktid korrutatakse 2-ga.
Ühe tõu erinäitus:
 punktid saadakse, kui rahvusliku näituse vastavad kohapunktid korrutatakse 2,5-ga.
Maailma ja Euroopa näitused:
 punktid saadakse, kui rahvusliku näituse vastavad kohapunktid korrutatakse 3-ga ja võitjatiitel annab 3 punkti.
Konkursi toimumise perioodil EKL-is kinnitatud J CH/V CH/Vet CH tiitel annab 1 lisapunkti.

Back to top