KUTSIKAD

PLANEERITUD PESAKONNAD

Hetkel meile teadaolevalt planeeritud pesakondi ei ole.

KUULUTUSTE AVALDAMINE

EJRTÜ avaldab tasuta oma liikmete omanduses olevate pesakondade müügikuulutused. Pesakonna vanemad peavad täitma kõik EJRTÜ poolt aretusnõuetes esitatud nõudmised, vastasel juhul on EJRTÜl õigus keelduda kuulutuse avaldamisest ja/või lisada kuulutusele puudustele viitavad märkused. Kui pesakonna vanemad ei ole EKL’i registris, tuleb kuulutuse
esitajal edastada vajalikud terviseuuringute ja näituse tulemused skäneeritult või posti teel.

Back to top