EJRT ÜLDKOOSOLEK 2018 JA AASTA RUSELLITE AUTASUSTAMINE

Head liikmed!Olete oodatud EJRTÜ üldkoosolekule, mis toimub 25. veebruaril 2018 algusega kell 15.30 (registreerimine algab kell 15.00) Tallinnas Salme tn 12 Salme Kultuurikeskuses, tuba 201 (II korrus).Koosolekule järgneb aasta parimate russellite autasustamine ja väike koosviibimine. 

Koosoleku päevakord:

  1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
  2. Päevakorra kinnitamine
  3. Ülevaade EJRTÜ tegevusest 2017. aastal
  4. EJRTÜ 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Aretustoimkonna tegevuse kokkuvõtte ning aretustoimkonna koosseis   
  6. Aretusisaste nimekiri, selle alused ja põhimõtted
  7. Juhatuse liikmete valimine. Annika Valberg, Elo Võõsa, Jana Vatsel ja Maria Malva volitused lõppevad
  8. 2017. aasta üritused, toimkondade moodustamine
  9.  Muud teemad

Mittetulundusühingu üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole mittetulundusühingu liikmetest. Kui mittetulundusühingu liikmete üldkoosolekul ei ole esindatud nõutud arv mittetulundusühingu liikmetest, on uus otsustusvõimeline üldkoosolek lubatud kokku kutsuda 1 tund peale esimese üldkoosoleku algust. Seega, kui 25. veebruariks 2018 kella 15.30-ks ei ole vajalik arv liikmeid/liikmete esindajaid kohal, toimub üldkoosolek algusega kell 16.30.Palume enda osalemisest üldkoosolekul teada anda hiljemalt 21. veebruariks 2018 e-maili teel info@jackrussellterjer.ee.Kui üldkoosolekust ei ole võimalik osa võtta, palume saata digitaalselt allkirjastatud volitus e-mailiga hiljemalt 21. veebruariks 2018 või paberil volitus volitatud osalejaga kohapeal, teatades sellest eelnevalt samuti 21.02.2018.

Back to top