LIIKMEMAKS JA AASTA JRT KONKURSS 2017

Käes on liikmestaatuse uuendamise aeg. Palume kanda EJRTÜ liikmetasu 12 € (perekonnaliikme tasu 6 €) EJRTÜ arveldusarvele  EE142200221031397147 Swedbankis 2018. aasta jaanuarikuu jooksul. Selgitusse palume märkida “liikmemaks” ning liikme nime. Maksmise tähtaeg on 31. jaanuar 2018. Liikmemaksu tähtaegselt tasumata jätmisel katkeb liikmelisus, mille taastamiseks tuleb maksta nii liikmemaks 12 € kui sisseastumismaks 4 €. Täname kõiki, kellel on liikmemaks juba enne käesoleva kirja saamist tasutud.

Nagu traditsiooniks on saanud, autasustame ka selle aasta parimaid näituse- ja sportlikke russelleid.

Aasta näituserussell: Eestis toimunud näituste tulemuste punktid arvestab EJRTÜ, kuid osaleda soovija annab oma osalemissoovist ise perioodi lõpus e-maili teel teada, saates oma koera EST-registri lingi näitusetulemustega. Väljaspool Eestit toimunud näitused, mis EJRTÜ punktisüsteemi järgi annavad punkte aasta edukaima punktiarvestuses, lähevad arvesse vaid siis, kui koera omanik saadab EJRTÜ-le andmed näituse kohta koos kirjelduslehe koopiaga. 

Aasta agilityrussell: Kõikidel koertel läheb arvesse viis parimat ametliku võistluse tulemust. Eestis toimunud võistluste tulemuste punktid kogub ja kirjutab üles EJRTÜ, neid omanikud saatma ei pea. Väljaspool Eestit toimunud võistlused, mis EJRTÜ punktisüsteemi järgi annavad punkte aasta edukaima agility koera punktiarvestuses, lähevad arvesse siis, kui koera omanik saadab EJRTÜ-le andmed koos hindamislehe või võistlusraamatu koopiaga.  

Aasta SK/KK JRT: Eestis toimunud võistluste ja eksamite tulemused kogub ja kirjutab üles EJRTÜ, neid saatma ei pea. Väljaspool Eestit toimunud võistlused, mis EJRTÜ punktisüsteemi järgi annavad punkte aasta sõnakuulelikuma koera punktiarvestuses, lähevad arvesse vaid siis, kui koera omanik saadab EJRTÜ-le andmed koos võistlusraamatu koopiaga.

Aasta jahikatserussell: Eestis toimunud jahikatsete ja eksamite tulemused kogub EJRTÜ, neid saatma ei pea. Väljaspool Eestit toimunud katsed ja eksamid, mida ka Eesti Kennelliit ametlikult arvestab lähevad arvesse vaid siis, kui koera omanik saadab EJRTÜ-le katse ja soorituse andmed koos tulemuste koopiaga. Tulemused peavad EJRTÜ-le laekuma punktiarvestust peetavale aastale järgneval aastal välja kuulutatud tähtajaks.Eksami- ja katsetulemusi punktide järgi ei järjestata, EJRTÜ autasustab kõiki eksami  ja/või  katse sooritanud JRT-d ja tema omanikke, et tunnustada JRT tõuomast käitumist.

Aasta russelli konkursi tulemusi ootame hiljemalt 31. jaanuariks 2018 e-postile info@jackrussellterjer.ee.Autasustamine toimub üldkoosolekul, mida planeerime 25. veebruariks 2018. 

Back to top